Litoměřický DEUTSCHKLUB vedený skvělou Hanou Pavlištovou „vyšprechtil “ pro náš NF DELFÍN šance dětem rekordní částku
41 000 Kč.!!!❤️❤️❤️👍👍👍

Předání proběhlo v rámci slavnostního večera v sídle fondu za hudebního doprovodu žákyň🎼
ZUŠ Litoměřice a p.učitelky Jany Knotte. Potešující byla také krásná slova díků p.ředitelky ZUŠ p.Dominiky Valeškové. 🍀

DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT