Nadační fond Delfín

šance dětem

Kontakt

Nadace Delfín šance dětem

Kateřina Tenglerová

zakladatelka fondu a předsedkyně správní rady

E-mail, Tel

nadacnifonddelfin@gmail.com
+420 728 411 789

Adresa

Na Valech 85/35, 412 01 Litoměřice

Další info

IČ: 050 47 102
č.ú.: 115-2413530287/0100

Správní rada
Kateřina Tenglerová, Andrea, Kubíková, Lenka Votýpková

Revizor
Ing. Jiří Tengler

Kontakt